Habitat al paraziților și al mediului lor


ARTICOLUL 1 Obiectul și domeniul de aplicare 1 Prezenta lege instituie măsuri de protecție a animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale și, în acest scop, prevede norme ce reglementează următoarele: Modificări 1 a înlocuirea și reducerea utilizării animalelor în proceduri, astfel cum sunt definite la art.

habitat al paraziților și al mediului lor cancer hodgkin linfoma

Modificări 1 5 Prezenta lege se aplică în cazul următoarelor animale: a animale neumane vertebrate vii, inclusiv forme larvare habitat al paraziților și al mediului lor detoxifiere vezica biliara hrănesc autonom și forme fetale de mamifere începând cu ultima treime a stadiului lor normal de dezvoltare; Modificări 1 b cefalopode vii. ARTICOLUL 3 Principiul înlocuirii, reducerii utilizării habitat al paraziților și al mediului lor în proceduri și îmbunătățirii metodelor de creștere, adăpostire, îngrijire și utilizare a animalelor în proceduri 1 În locul unei proceduri se utilizează o metodă sau o strategie de testare satisfăcătoare din punct de vedere științific, care nu implică utilizarea de animale vii.

habitat al paraziților și al mediului lor

Modificări 1 2 Numărul de animale utilizate în proiecte trebuie redus la minimum, fără a compromite obiectivele proiectului ce implică utilizarea animalelor în proceduri. Modificări 1 5 Autoritatea competentă poate acorda, la cererea solicitantului, derogări de la cerințele prevăzute la alin. Atestarea acestor situații trebuie realizată de către medicul veterinar desemnat potrivit prevederilor art.

parazit znacenje șobolan de vierme

Modificări 1 ARTICOLUL 7 Primate neumane Modificări 1 1 Exemplarele de primate neumane nu se utilizează în proceduri, cu excepția cazului în care procedurile îndeplinesc următoarele condiții cumulative: Modificări 1 a procedura are unul dintre scopurile prevăzute la art.

Modificări 1 3 În condițiile respectării prevederilor alin. Modificări 1 4 Desfășurarea activităților ce vizează specii de animale sălbatice strict protejate prevăzute la art.

habitat al paraziților și al mediului lor sarcoma cancer of the soft tissue

Modificări 1 6 Procedura de acordare a derogărilor prevăzute la alin. Modificări 1 3 În baza unei justificări științifice, autoritatea competentă poate acorda derogări de la condițiile impuse prin alin.

Modificări 1 2 Autoritatea competentă poate acorda derogări de la prevederile alin.

habitat al paraziților și al mediului lor