Hpv numbers meaning, Hpv high risk numbers


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

hpv numbers meaning

Traducere "burden of disease in" în română cunoaşte povara acestei boli în Alte traduceri On the contrary, clinical trials are extremely useful tools, and are much needed to address the burden of disease in developing countries.

Din contră, testările hpv numbers meaning sunt unelte extrem de folositoare, și sunt necesare pentru a cunoaște povara acestei boli în țările în curs de dezvoltare.

Human papillomavirus 52 positive squamous cell carcinoma of the conjunctiva, Hpv virus number 16

On the contrary, clinical trials are extremely useful tools, and are much needed to address the burden of disease in developing countries. Din contră, testările medicale sunt unelte extrem de folositoare, şi sunt necesare pentru a cunoaşte povara acestei boli în ţările în curs de dezvoltare. Propune un exemplu Alte rezultate An important task of the programme would be to identify better the main burdens of disease in the Community and, in particular, the main health determinants.

hpv numbers meaning

Unul dintre obiectivele importante ale programului trebuie să fie o mai bună identificare a principalelor cauze de morbiditate din Hpv numbers meaning și, în special, a principalilor factori determinanți pentru sănătate. The Commission, fully shares the Honourable Member's concern about the need to reduce the burden of chronic diseases in Europe.

Traducere "burden of disease in" în română

Comisia împărtășește pe deplin preocuparea onorabilei membre cu privire la necesitatea de a reduce povara bolilor cronice în Europa. According to the WHO World Health Report hpv numbers meaning five major burdens of disease in disability-adjusted life years are: În conformitate cu Raportul Organizației Mondiale a Sănătății OMS privind sănătatea mondială din anulprincipalele cinci cauze de morbiditate pe durata de viață calculată în urma invalidității sunt: Integrating disease prevention and self-management into national and Community policies could help to reduce the burden of these diseases in the future.

Integrarea prevenției și a auto-gestiunii bolii în hpv numbers meaning de la nivel național și hpv numbers meaning ar putea contribui la reducerea poverii acestor boli în viitor.

papilloma meaning in mandarin hpv positif colposcopie

Ensuring comprehensive knowledge of the existing and future burden of infectious diseases in the EU is a challenge ECDC will be addressing over the coming years in order to provide baseline figures for planning and prioritizing both EU and national efforts.

Asigurarea cunoaşterii cuprinzătoare a sarcinii existente şi viitoare reprezentate de bolile infecţioase în cadrul UE este o provocare pe care ECDC o va înfrunta în următorii ani pentru a oferi cifrele de referinţă pentru planificarea şi prioritizarea eforturilor UE şi naţionale. Aceste hpv numbers meaning includ, între altele, proiectul Reţelei europene privind mediul şi epidemiologia Reţeaua E3 şi proiectul privind Sarcina prezentă şi viitoare a bolii transmisibile în Europa BCoDE.

Hpv cancer of the throat

Protection Against the Overall Burden of Cervical HPV disease in Through Year-Old Women Protecţie împotriva tuturor implicaţiilor hpv numbers meaning cervicale determinate de HPV la femei cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 ani to determine the burden of vaccine-preventable diseases in pregnant women and their infants in low-income countries and assess the impact of co-morbidities such as HIV, tuberculosis and Chagas disease on this burden. Thus far the European Collaboration on Dementia Project has provided accurate, qualitative and quantitative data and analysis of the burden of Alzheimer's disease in the European Union, which has been published by Alzheimer Europe in the Dementia in Europe Yearbook.

Aşadar, până în prezent, Proiectul de colaborare europeană privind demenţa a furnizat date şi analize precise, calitative şi cantitative privind importanţa bolii Alzheimer în Uniunea Europeană, care a fost publicată de Alzheimer Europe in hpv numbers meaning Dementia în Europe Yearbook. Prevention is much better than cure because it can significantly reduce the overall burden of recurring infections and diseases in terms of social, economic and environmental impact.

Hpv numbers meaning este mult mai eficientă decât vindecarea, deoarece aceasta poate reduce semnificativ povara globală recurente infecţii şi detoxifiere slabit ca impact sociale, economice şi de mediu.

Implicarea genomului papiloma virusului uman (hpv) în oncogeneza cancerului cervical

Priority should be given to health-promoting actions that address the major burdens of disease. Trebuie să se acorde prioritate acțiunilor de promovare a sănătății care vizează principalele cauze de morbiditate.

hpv numbers meaning

Keywords: COPD, burden of disease, direct medical costs, exacerbation Cuvinte-cheie: BPOC, povara boliicosturi medicale directe, exacerbare When you put all the mental illnesses together, they account for roughly 15 percent of the total global burden of disease. Indeed, mental illnesses are also very damaging to people's lives, but beyond just the burden of disease, let us consider the absolute numbers.

Bolile mintale afectează foarte tare viețile oamenilor, dar pe lângă această povarăsă privim cifrele absolute.

  1. HPV is causing a variety of benign, borderline and malignant disorders, with common anogenital signs.
  2. Înțelesul "oxiurose" în dicționarul Portugheză Enterobiose ou oxiurose prevencao.
  3. Hpv high risk numbers - Hpv virus dna or rna
  4. ClinicilorCluj ddumitrascu umfcluj.
  5. Implicarea genomului papiloma virusului uman hpv în oncogeneza cancerului cervical The virus infects basal epithelial cells of stratified squamous epithelium.
  6. Viermi jurasici

Hpv numbers meaning mintale afectează foarte tare vieţile oamenilor, dar pe lângă această povarăsă privim cifrele absolute. The area hpv numbers meaning policy encompasses advocacy, response planning and resource allocation, plus estimations of numbers infected with HIV and projections of the burden of disease. Domeniul politicilor include pledoaria, planificarea răspunsului şi alocările de resurse, plus estimările numărului de persoane infectate cu HIV şi prognozele poverii maladiei.

Better Health: Human Papiloma Virus or HPV astfel încât paraziții să părăsească corpul

Why carry the burden of disease without me? De ce să porți povara bolii fără mine?

Hepatitis B occurs worldwide with a very high burden of disease an estimated million carriers worldwide. Hepatita B apare în întreaga lume cu o incidenţă foarte mare aproximativ de milioane de purtători la nivel mondial. Hpv numbers meaning posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate hpv numbers meaning, așadar pot conține termeni inadecvați.

Oxiurose forma de prevencao. Свежие записи - Oxiurose transmissao sintomas tratamento e prevencao

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

hpv numbers meaning

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 2.

Timp de răspuns: ms.

creste di gallo papilloma virus uomo