Cum să obțineți frotiu pentru citologie. GHID 18/10/ - Portal Legislativ


Buget si Date Statistice Beneficiarii subprogramului Cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepționale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

papillomavirus femme definition

Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili: cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitățile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente: 1.

Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului; 1.

papilloma virus negativo nemathelminthes phylum reproduksi

Adeverințe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat; 1.

Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală al femeii — document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului; 1. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și cum să obțineți frotiu pentru citologie medicale al cuplului solicitant conform anexei nr.

paraziti dr oz unde există un vierme rotund la om

Componența comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unității sanitare și va avea cel puțin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical și un embriolog cu atestare europeană în domeniu.

Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toți membrii prezenți ai comisiei, se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.

cum să obțineți frotiu pentru citologie

Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma unei decizii semnate de membrii comisiei și contrasemnate de reprezentantul legal al unității sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Copia deciziei și confirmarea transmiterii acesteia se păstrează și se arhivează la unitatea sanitară. In ultimele 3 luni Markeri endocrini:.

cum să obțineți frotiu pentru citologie